Moision Pientalot ry

Moision/Saramäen kaavat
MAA - AINESPUISTO

Maa-ainespuistoksi nimetty kaava ja Mustasuon kaava kulkivat ensiksi tasatahtia. Sitten kaupungille tuli pikainen tarve saada lisää maan läjityspaikkaa ja Maa-ainespuiston kaava lähti etenemään vauhdilla. Asemakaaesitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa viime marraskuussa. Päätöksestä ei ole valitettu eli kaava on lainvoimainen. Aluehallintovirasto on myöntänyt alueelle ympäristöluvan. Maa-ainespuiston alue on 55 hehtaaria Saramäessä. Alueelle on tarkoitus läjittää puhtaita maa-aineksia. Läjitystila edellyttää myös kallion louhintaa.

MUSTASUON KAAVAESITYS

Mustasuon kaavan kohdalla on tullut alkuperäisestä ehdotuksesta poikkeavia välivaiheita. Kaavaesitystä muutettiin yllättäen siten, että alueelle olisikin tullut VAK -ratapiha eli vaarallisten aineiden kuljetusten järjetelyratapiha. Hanketta vastustavien lausuntojen johdosta asiasta luovuttiin. Mm. omakotiyhdistys eli Moision Pientalot r.y vastusti jyrkästi suunnitelmaa..

Seuraavaksi alueelle suunniteltiin puutavaran kuormausratapihaa. Se taas kaatui rahoitukseen.

Nyt Mustasuon kaava on palannut alkuperäiseen suunitelmaan eli että alueelle tulisi toimitila- , liike- ja teollisuustontteja. Kaavaesitys on ollut jo kaupunkisuunnittelu - ja ympäristölautakunnassa ja on nyt nähtävillä. Eli se tarkoittaa, että sinä aikana voi tehdä muistutuksia. Muistutusten tekoaika päättyy 28.3.2017.

Seuraava vaihe on maankäyttösopimusten tekeminen kaava-alueella olevien maanomistajien ja kaupungin kesken. Tämä ei tarkoita omakotitonttien omistajia, vaan isompia maa-alueita, yhtenä esimerkkinä Finnavia. Kaavakäsittelyn eteneminen riippuu siitä, miten nopeasti maankäyttösopimukset saadaan valmiiksi. Kun ne on saatu tehtyä, sopimukset menevät kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan hyväksyttäviksi, Sen jälkeen asia etenee kaupunginhallitukseen ja - valtuustoon. Tämän jälkeen asiassa voi vielä tehdä valituksia. Eli kaavan aikataulua ei pysty tarkasti ennustamaan.


You must be logged in to make comments on this site - please log in, or if you are not registered click here to signup